VVI NanoEnviCz získala finanční podporu na nákup a modernizaci přístrojového vybavení

Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586)

NanoEnviCz USER MEETING

Přeloženo na 20.5. 2020 ...... NanoEnviCz USER MEETING 2020 se bude konat 18. března 2020 na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. v Praze

The list of papers published in the framework of NanoEnviCz in 2018 / Seznam publikací vytvořených v rámci NanoEnviCz za rok 2018

Papers / Publikace

APPROVED ACKNOWLEDGEMENT FOR THE PROJECT FROM THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS - SCHVÁLENÉ PODĚKOVÁNÍ PROJEKTU OD MŠMT

Acknowledgement

Léto ve znamení NANO

Letní nanoškola: "Nanomateriály a životní prostředí"

Letní škola s názvem "NANOMATERIÁLY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" v termínu 27. - 29. 8. 2018

Letní škola 2018, "NANOMATERIÁLY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Meeting of International Scientific Board of RI NanoEnviCz/Pro-NanoEnviCz

Meeting

NANOCON 2018

10th anniversary International Conference on Nanomaterials - R&A

Lecture "Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 recycling" (Rudolf Zahradník Lecture Series)

Lecture

Seminar: Carbon, Iron and Silver Based Nanomaterials for Enviromental and Biomedical Technologies

Invited Lecture

Nový projekt Pro-NanoEnviCz

Dne 29.6.2017 vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup nových investic projektu Pro-NanoEnviCz, reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 pro rozšíření portfolia nabízených služeb v rámci VI NanoEnviCz.

Důležitá událost: Workshop VI NanoEnviCz

22.11. 2016 se koná jednání VI NanoEnviCz v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i v 10.00 hod v místnosti číslo 108.

ARCHIV NOVINEK