Výzva pro podávání žádostí o projekty s realizací v roce 2023 je otevřena

1. výzva pro podávání žádostí o projekty s realizací v roce 2023 je otevřena a první schvalovací proces proběhne nejpozději k 31. 3. 2023. Žádosti předkládajte pomocí webové aplikace. V případě, že Vaše žádost bude schválena, budete informováni e-mailem, ve kterém budou shrnuty všechny kroky následné spolupráce.

Postup vyplnění žádosti.

1) Zaregistrujte se do systému

2) Vyplňte žádost

3) Odešlete tlačítkem submit

4) Vyčkejte na rozhodnutí o realizaci projektu

5) V případě přidělení projekt budete neprodleně informováni e-mailem.

Back to List