Roušky z ciziny vozit nemusíme, umíme je, říká šéf nanotechnologické firmy

Roudnická společnost Pardam, spolupracující s vědeckými týmy UJEP v rámci VVI NanoEnviCz , se prosazuje na trhu s nanovlákennou ochranou, s rouškami i respirátory.

Významný výsledek v oblasti reaktivních adsorbentů

Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs

Vědci z UJEP stále v centru prospěšného výzkumu

Česko má svůj první nanovlákenný bezventilový, navíc opakovaně použitelný, respirátor ochranné třídy FFP3 s 99,9% záchytem virů.

Published results in 2020

Summary of all published results to which LRI NanoEnviCz has contributed.

Tisková zpráva

Tisková zpráva o navázání spolupráce výzkumné infrastruktury NanoEnviCz s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR

NanoEnviCz User Meeting 2020

NanoEnviCz USER MEETING 2020 will be held at the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS in Prague on the 8th of September 2020.

MGML - partnerská výzkumná infrastruktura

VVI NanoEnviCz navázala partnerskou spolupráci s VVI MGML

VVI NanoEnviCz získala finanční podporu na nákup a modernizaci přístrojového vybavení

Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586)

NanoEnviCz USER MEETING

Přeloženo na 8.9. 2020 ...... NanoEnviCz USER MEETING 2020 se bude konat 18. března 2020 na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. v Praze

The list of papers published in the framework of NanoEnviCz in 2018 / Seznam publikací vytvořených v rámci NanoEnviCz za rok 2018

Papers / Publikace

APPROVED ACKNOWLEDGEMENT FOR THE PROJECT FROM THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS - SCHVÁLENÉ PODĚKOVÁNÍ PROJEKTU OD MŠMT

Acknowledgement

Léto ve znamení NANO

Letní nanoškola: "Nanomateriály a životní prostředí"

Letní škola s názvem "NANOMATERIÁLY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" v termínu 27. - 29. 8. 2018

Letní škola 2018, "NANOMATERIÁLY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Meeting of International Scientific Board of RI NanoEnviCz/Pro-NanoEnviCz

Meeting

NANOCON 2018

10th anniversary International Conference on Nanomaterials - R&A

Lecture "Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 recycling" (Rudolf Zahradník Lecture Series)

Lecture

Seminar: Carbon, Iron and Silver Based Nanomaterials for Enviromental and Biomedical Technologies

Invited Lecture

Nový projekt Pro-NanoEnviCz

Dne 29.6.2017 vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup nových investic projektu Pro-NanoEnviCz, reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 pro rozšíření portfolia nabízených služeb v rámci VI NanoEnviCz.

Důležitá událost: Workshop VI NanoEnviCz

22.11. 2016 se koná jednání VI NanoEnviCz v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i v 10.00 hod v místnosti číslo 108.

ARCHIV NOVINEK