NanoEnviCz partnerem při diskusích o možnosti získávání lithia

Vědecké týmy NanoEnviCz z UJEP diskutovali o možnostech získavani lithia a recyklace baterii. Celá zpráva na https://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/o-lithiu-v-prestanove/

12th NARECOM –NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

"The improvements of glassy properties of different types of glass" will be discussed by experts from UJEP on December 8, 2021 at 2:30 a.m. Join Zoom Meeting on https://cesnet.zoom.us/j/98013977585

11th NARECOM –NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

The new experimental device will be introduced by Dr. Juraj Jašík from the Department of Nanocatalysis, J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS on November, 10 at 2:30 p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/99724592676

NanoEnviCz at NANOCON 2021 in Brno

NanoEnviCz will organize a Workshop in the frame of the 13th international conference on nanomaterials NANOCON´21. Come to see our examples of collaboration with the users. Come to see what kind of services we can offer for your science... https://www.nanocon.eu/cz/harmonogram-konference/

10th NARECOM –NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

"USE OF PHOTOCATALYSIS IN PRACTISE" will be discussed by experts from the NanoEnviCz team and representatives of the private company Advanced Materials JTJ on October 13 at 2:30 p.m.

JeToNano – nultý ročník nanokonference - Inovační centrum Ústeckého kraje

Nanotechnologie rezonují světem - představení NanoEnviCz na pilotním ročníku ústecké nanokonference na UJEP. Prezentace Doc. RNDr. Martina Kalbáče, Ph.D. "NanoEnviCZ: Výzkumná infrastruktura, která propojila kapacity několika vědeckých organizací ČR v oblasti výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií " Více informací ...

Zdravotní rizika používání nanočástic - seminář Nanobezpečnost

NanoEnviCz se zúčastní semináře a webináře o nanobezpečnosti, který se bude konat 13. října 2021 v AURELI hotelu Globus, Praha

9th NARECOM –NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

WELCOME AFTER THE SUMMER HOLIDAY The hot topic "Chemical modification of nanofiber membranes for specific functions" will be discussed by scientists from the University of J. Purkyně in Ústí nad Labem on September, 15 at 2:30. p.m. The research results led to the production of the protection masks during the COVID p...

Vědečtí pracovníci NanoEnviCz se účastní letní nanoškoly NANO2021

Prázdninová letní škola NANO2021 byla pořádána Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. na konci letních prázdnin v termínu od 23. - 27. 8. 2021

8th NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

WHAT CAN CONNECT THE TOPICS AS NANOTITANIA AND CARBON MONOLITHS? will be discussed by experts from NanoEnviCz and the users from the University of Ostrava on Wednesday, June 23th at 2:30p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/93870461704

7th NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

Current trends in environmental applications of nanostructured biopolymers will be discussed by experts from the Technical University of Liberec on Wednesday, June 9th at 2:30p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/93823183938

Olinium: Olga Ryparová: Rozhovory o vědě, studiu a práci v chemii a dalších přírodovědných oborech (české podcasty)

Najdi spolupráci v nanovýzkumu - infrastruktura NanoEnviCz https://ceskepodcasty.cz/podcasty/olinium

6th NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

MAGNETIC PROPERTIES OF METAL OXIDES will be discussed by experts from the Purkyně University in Ústí nad Labem and USERS of LRI NanoEnviCz services on Wednesday, May 26 at 2:30 p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/92603490035

5th NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

"The effect of nanoparticle exposure on DNA alterations in the human population" will be presented by Andrea Rössnerová, Ph.D. from the Institute of Experimental Medicine of AS CR on Wednesday, May 12 at 2:30 p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/92497051269

Future NARECOM meetings program

The scientific issues presented and discussed between the NanoEnviCz scientific teams and the NanoEnviCz users. The meetings are usually taking place every second Wednesday at 2:30 p.m.

Žádná molekula se neschová.

Nejmodernější spektrometr začal pracovat na CxI. Dokáže odhalit tisíce molekul pesticidů, léčiv nebo biologických látek v povrchových či podzemních vodách. Najde je i v rostlinných pletivech, živočišných tkáních, nebo tělních tekutinách. Více informací na https://tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/id:114157/zadna-mol...

4th NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

MICROSCOPIC TECHNIQUES AS THE CORNERSTONE FOR THE UNDERSTANDING OF NANOMATERIALS NATURE will be discussed on-line by Ing. Ondřej Tomanec and Dr. Sourav Rej on April 28 at 2:30 p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/94548909334

3rd NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

Photo(electro)chemical and surface characterization of semiconductor photocatalysts/materials will be discussed by Dr. Hana Krýsová and Dr. Roman Nebel (HIPC) and Dr. Šárka Paušová and Bc. Tomáš Imrich (Department of Inorganic Technology, University of Chemistry and Technology in Prague) on April 14 at 2:30 p.m. JO...

Twitter - to be closer to our users

Nově sledujte VVI NanoEnviCz na Twitteru Follow the LRI NanoEnviCz on Twitter https://twitter.com/CzNano

V Liberci vyrábějí náplasti z nanovlákna s lepšími hojivými účinky

Vědci z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem zapojeni do VVI NanoEnviCz se podílejí na přípravě materiálů pro nové hojivé náplasti ve spolupráci s firmou Nano Medical.

Fyzikální čtvrtky - dnes přednáška vědeckého týmu IEM v rámci VVI NanoEnviCz

Volný cyklus přednášek a seminářů, které pořádá katedra fyziky FEL-ČVUT pro studenty, jejich učitele a odborné pracovníky i širší veřejnost Dnes 18.3. 2021 na programu přednáška Dr. Rossnera "Bezpečnosti nanotechnologií" v 16:15 hod. Celou prezentaci naleznete na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1t4zzL7TsEU

2nd NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

Nanostructured catalysts for sustainable processes: Hydrotreatment of hydrocarbons will be discussed by the scientists of Dr. Sazama´s team (HIPC) and P. Kukula (Ranido, Ltd) and Oleg Bortnovskiy (Euro Support Manufacturing Czechia, Ltd) on Wednesday 31st March at 2:30 p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.u...

1st NARECOM - NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

EXPERIMENTAL PHOTOCATALYSIS as a first issue presented and discussed between the NanoEnviCz scientific teams and users. The meeting will take place on March 17th at 2p.m. Do not hesitate to join our on-line meeting on ZOOM. https://cesnet.zoom.us/j/92343519765

Roušky z ciziny vozit nemusíme, umíme je, říká šéf nanotechnologické firmy

Roudnická společnost Pardam, spolupracující s vědeckými týmy UJEP v rámci VVI NanoEnviCz , se prosazuje na trhu s nanovlákennou ochranou, s rouškami i respirátory.

Významný výsledek v oblasti reaktivních adsorbentů

Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs

Vědci z UJEP stále v centru prospěšného výzkumu

Česko má svůj první nanovlákenný bezventilový, navíc opakovaně použitelný, respirátor ochranné třídy FFP3 s 99,9% záchytem virů.

Published results in 2020

Summary of all published results to which LRI NanoEnviCz has contributed.

Tisková zpráva

Tisková zpráva o navázání spolupráce výzkumné infrastruktury NanoEnviCz s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR

NanoEnviCz User Meeting 2020

NanoEnviCz USER MEETING 2020 will be held at the J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the CAS in Prague on the 8th of September 2020.

MGML - partnerská výzkumná infrastruktura

VVI NanoEnviCz navázala partnerskou spolupráci s VVI MGML

VVI NanoEnviCz získala finanční podporu na nákup a modernizaci přístrojového vybavení

Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586)

NanoEnviCz USER MEETING

Přeloženo na 8.9. 2020 ...... NanoEnviCz USER MEETING 2020 se bude konat 18. března 2020 na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. v Praze

The list of papers published in the framework of NanoEnviCz in 2018 / Seznam publikací vytvořených v rámci NanoEnviCz za rok 2018

Papers / Publikace

APPROVED ACKNOWLEDGEMENT FOR THE PROJECT FROM THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS - SCHVÁLENÉ PODĚKOVÁNÍ PROJEKTU OD MŠMT

Acknowledgement

Léto ve znamení NANO

Letní nanoškola: "Nanomateriály a životní prostředí"

Letní škola s názvem "NANOMATERIÁLY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ" v termínu 27. - 29. 8. 2018

Letní škola 2018, "NANOMATERIÁLY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Meeting of International Scientific Board of RI NanoEnviCz/Pro-NanoEnviCz

Meeting

NANOCON 2018

10th anniversary International Conference on Nanomaterials - R&A

Lecture "Organic and bio-organic systems for solar energy conversion and CO2 recycling" (Rudolf Zahradník Lecture Series)

Lecture

Seminar: Carbon, Iron and Silver Based Nanomaterials for Enviromental and Biomedical Technologies

Invited Lecture

Nový projekt Pro-NanoEnviCz

Dne 29.6.2017 vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup nových investic projektu Pro-NanoEnviCz, reg. číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 pro rozšíření portfolia nabízených služeb v rámci VI NanoEnviCz.

Důležitá událost: Workshop VI NanoEnviCz

22.11. 2016 se koná jednání VI NanoEnviCz v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i v 10.00 hod v místnosti číslo 108.

ARCHIV NOVINEK