Noc vědců i na Palackého Univerzitě v Olomouci

Svůj program představí všechny fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP), interaktivní muzeum/centrum popularizace vědy Pevnost poznání, Český institut výzkumu a pokročilých technologií UP (CATRIN), Vědeckotechnický park UP, Knihovna UP, Ústav experimentální botaniky AV ČR či Fakultní nemocnice Olomouc. VVI NanoEnviCz představí program: Tajemství katalyzátorů, Co ukrývá nanomateriálový výzkum?, Chemický tanec v bateriích nebo Z kuchyně do laboratoře a zpět aneb Tajemství čokolády

Univerzita Palackého v Olomouci (UP) je veřejná vysoká škola, která si už příští rok připomene 450 let od svého založení.  Nyní představuje moderní a progresivní vzdělávací instituci s širokou nabídkou studia a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů ve zhruba tisícovce unikátních kombinacích studijních programů. Olomoucká univerzita patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy a vede si velmi dobře i ve srovnání se zahraničními univerzitami. Pravidelně se řadí k TOP třem českým univerzitám. Nemalou měrou přispívá i k popularizaci vědy, především pak akcemi Pevnosti poznání nebo právě Nocí vědců. 

Back to List