VVI NanoEnviCz získala finanční podporu na nákup a modernizaci přístrojového vybavení

Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586)

Tento projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury
NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a
expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k
úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci,
optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů
v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.
Tento projekt je spolufinancován EU.

Přílohy

info CZ

Back to List