MGML - partnerská výzkumná infrastruktura

VVI NanoEnviCz navázala partnerskou spolupráci s VVI MGML

MGML - Laboratoř pro syntézu a měření materiálů

Host instituce: Matematicko -fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Partnerská instituce: Ústav fyzikální chemie AVČR, v.v.i.

"MGML je výzkumná infrastruktura poskytující laboratorní základnu pro moderní materiálový výzkum. V rámci svých 2 úzce spolupracujících jednotek, laboratoře přípravy a charakterizace materiálů (MGCL) a laboratoře měření vlastností materiálů (MPML), nabízí MGML otevřený přístup pro externí uživatele k rozsáhlému souboru svých experimentálních zařízení, jakož i k vysoce odborné znalosti svých vědeckých pracovníků. MGCL disponuje nejmodernějšími zařízeními pro čištění kovů, syntézu nových materiálů a přípravu kvalitních monokrystalů 5 různými technikami." https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/fyzika/mgml/

Více informací: https://mgml.eu/

Back to List