Významný výsledek v oblasti reaktivních adsorbentů

Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs

V těchto dnech vychází v časopise Chemical Engineering Journal (IF 10.652) článek s názvem

Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs

který svým způsobem korunuje spolupráci UJEP a ÚACH Řež v oblasti vývoje nanomateriálů. Fotokatalytické vlatsnosti TiO2 jsou předmětem bádání v UACH Řež, zatímco FŽP UJEP se dlouhodobě věnuje výzkumu vlastností nanokrystalických forem CeO2. Výsledkem společného výzkumu je kompozitní materiál, který spojuje fotokatalytické schopnosti TiO2 a schopnosti oxidu ceričitého účinně rozkládat toxické organofosforečné sloučniny včetně nervově paralytických bojových chemických látek. Na výzkumu se významnou měrou podílejí i pracovníci PřF UJEP. Takové materiály vzbuzují zájem i vojenských výzkumníků, kteří se na výzkumu rovněž podílejí (viz K. Mazanec z Vojenského výzkumného ústavu). VVI NanoEnviCz dlouhodobě spolupracuje s Vojenským výzkumným ústavem Brno, avšak většina výsledků tohoto výzkumu bohužel patří mezi utajované skutečnosti na nemůže být volně publikována. Není však tajemstvím, že tzv. reaktivní sorbenty na bázi TiO2 a CeO2 vyvinuté v UACH Řež a FŽP UJEP obstály velmi dobře při porovnání dekontaminačních prostředků používaných v armádách NATO, neboť ve většině ukazatelů obsadily vždy (střídavě) první až druhé místo.

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894721004174

Back to List