International Conference on Research Infrastructures

During the International Conference on Research Infrastructures, Brno welcomes the most influential personalities from the world of science and research. SAVE the DATES from 19th to 21st October 2022. More information on www.icri2022.cz

n October 2022, Brno will host a gathering of leaders in the field of research infrastructures – their users, policymakers, and stakeholders. The South Moravian metropolis will host the International Conference on Research Infrastructures, a major worldwide event, a global forum encouraging cooperation and discussions on the importance of research infrastructures. The event will also offer an accompanying programme and will be open to the broader public for the first time in its history.

 

Brno bude v říjnu 2022 hostit setkání nejvlivnějších osobností z oblasti vědy a výzkumu – provozovatelů, uživatelů, tvůrců politik a stakeholderů výzkumných infrastruktur. Jihomoravská metropole bude místem konání Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách neboli International Conference on Research Infrastructures – ICRI 2022. Jedná se o globální fórum podporující spolupráci a diskuzi o významu výzkumných infrastruktur. Jeho součástí bude rovněž doprovodný program, který jej vůbec poprvé otevře též širší veřejnosti.

Přílohy

Invitation/CZ

Back to List