Vědečtí pracovníci NanoEnviCz se účastní letní nanoškoly NANO2021

Prázdninová letní škola NANO2021 byla pořádána Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. na konci letních prázdnin v termínu od 23. - 27. 8. 2021

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.již tradičně organizuje letní prázninovou školu pro středoškolské studenty. Záměrem letní školy je ukázat studentům krásy přírodních věd, a tak přitáhnout jejich pozornost k nově se rozvíjejícím oborům v oblasti nanotechnologií, a tím podpořit jejich zájem o studium chemických a fyzikální oborů. 

Ing. Roman Nebel PhD., vědecký pracovník NanoEnviCz a specialista na mikroskopii byl také jedním ze  studentů, kteří se prázdninové školy zúčastnili.  Přijel z ostravské střední průmyslové školy chemické a dnes přednáší studentům o své práci, která se stala jeho koníčkem....

Garantem této vzdělávací akce je Ing. K. Stejskalová, Ph.D. 

Back to List