Žádná molekula se neschová.

Nejmodernější spektrometr začal pracovat na CxI. Dokáže odhalit tisíce molekul pesticidů, léčiv nebo biologických látek v povrchových či podzemních vodách. Najde je i v rostlinných pletivech, živočišných tkáních, nebo tělních tekutinách. Více informací na https://tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/id:114157/zadna-molekula-se-mu-neschova-nejmodernejsi-spektrometr-zacal-pracovat-na-cxi

Bude pomáhat při monitoringu kvality vod a vývoji nových technologií pro odstraňování pesticidů a farmak z povrchových, podzemních a odpadních vod. Jako příspěvek k činnosti velké výzkumné infrastruktury NANOENVICZ, jejímž poskytovatelem je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, bude přístrojová kapacita poskytována univerzitním i externím výzkumníkům v oblasti environmentálních aplikací nanomateriálů. 

 

Celý článek naleznete na  https://tuni.tul.cz/rubriky/veda-a-vyzkum/id:114157/zadna-molekula-se-mu-neschova-nejmodernejsi-spektrometr-zacal-pracovat-na-cxi

Back to List